Latest works

oktobar 2010 Galerija podova web shop
  • web shop sa velikim brojem različitih tipova produkata
  • import podataka o produktima (SAP)
  • import cena i dostupnosti (na svakih 4h) – SAP
  • povezivanje na PGW (BancaIntesa, PlatiMo)